Welcome to Wiseman Ndamase's Discussion Forum. If you are not a member of the forum yet, take a moment to register. This will allow you to post topics, send/receive private messages, upload images and read/post diaries.
 

Wiseman's Forum

You are not logged in.

Announcement

Welcome to Wiseman's Forum!


Upcoming Events

#1 Nov 12th 2018, 3:58 pm

wiseman
Chief
From: Idutywa-Eastern Cape
Registered: May 8th 2007,
Website

Lina became a Grade R Graduate

Who will ever thought that Linamandla my daughter will be graduation judging from the history that I am coming from.

Le ntombi ibonakalise ubukrelekrele isencinane kambe kucaca ukuba ukho lo imfuzileyo, nanagona kube nzima ukumchana ncam. Ulina ukulwele ukuya eskolweni ngelifuna imfanelo zeskolo rhoqo ziphelele oko ukuthi isinxibo yaba lilinge lokuqala. uye wagqwesa kumsebenzi wesikolo kuba bekuthi ngethuba abanye abantwana bedlala nje yeza undibonisa imizobo eqatywe imibala eyahlukeneyo necacisa umzobo lowo ukuba umele ntoni.
ilanga beliqatywa bomvu libonisa ukutshisa ukuze isibhakabhaka siqatywe luhlaza sibonisa amanzi. Oko ke kumenze waba ngumntwana othandekayo kubafundisi ntsapho bakhe nosoloko ethunywa okanye kubuzwa kuye xa kukho into efunwayo.

Last edited by wiseman (Jan 3rd 2019, 3:34 pm)


"I will do what is Best for myself and my Family".

Offline

 

Board footer

© Copyright 2009 Wiseman.co.za